sr.gas-globe.com

Nemačka | Statistics Cene poslednjih godina – godišnji pregledi u € / centima 16.10.2019 16:22

Cena / Vrsta benzina:
Nivo cene Super Godina 2006
1,255 €

4,3 Ct
1,212 €

1/2006
1,258 €

4,6 Ct
1,212 €

2/2006
1,266 €

6,2 Ct
1,204 €

3/2006
1,337 €

10,4 Ct
1,233 €

4/2006
1,340 €

10,3 Ct
1,237 €

5/2006
1,352 €

11,7 Ct
1,234 €

6/2006
1,376 €

12,0 Ct
1,256 €

7/2006
1,346 €

8,8 Ct
1,257 €

8/2006
1,230 €

2,7 Ct
1,203 €

9/2006
1,193 €

3,8 Ct
1,155 €

10/2006
1,191 €

3,6 Ct
1,154 €

11/2006
1,206 €

4,3 Ct
1,163 €

12/2006
Crvena linija:Promene cena zbog bruto profita određenog brenda (dodaje se na izračunatu efektivnu cenu sirove nafte po odgovarajućem kursu dolara sa dodatim poreskim dažbinama)
Plava linija:Promene cena zbog cene sirove nafte / kursa dolara / poreza. Izračunava se na osnovu tekuće jedinstvene cene sirove nafte / kursa dolara. Specijalne cene zbog dogovora o isporuci, skladištenja itd. ovde ne ulaze u razmatranje.
Napomena: Raspon između crvenih i plavih linija blago varira za podatke unete pre maja 2006 godine jer se kurs evra usklađivao samo jednom mesečno do tog datuma.