sr.gas-globe.com

Cene benzina | Evropa | USD U.S. Dollar ($) / Litara

Međunarodne cene / ne obuhvata područje Nemačke

/

  Međunarodne Cene (Tekuće 185364 Saopštavanje cene)
 
Država
Super  USD/Litara
Super Plus  USD/Litara
Dizel  USD/Litara
Albanija 1,48 1,50 1,45
Andora 1,18 1,20 1,02
Austria 1,33 1,36 1,28
Belgija 1,57 1,62 1,52
Belorusija 0,69 0,71 0,65
Bosna i Hercegovina 1,16 1,29 1,15
Bugarska 1,19 1,37 1,19
Èeška Republika 1,33 * 1,45 1,29
Danska 1,67 1,93 1,46
Engleska, Velika Britanija 1,55 1,67 1,63
Estonija 1,32 1,34 1,27
Faro Ostrva 1,41 - 1,28
Finska 1,62 1,73 1,42
Francuska 1,62 1,68 1,53
Gibraltar 1,40 1,42 1,36
Grenland 0,98 1,00 0,96
Grèka 1,70 1,81 1,39
Holandija 1,75 1,88 1,41
Hrvatska 1,50 1,52 1,45
Irska 1,57 1,59 1,45
Island 1,82 1,84 1,72
Italija 1,72 1,80 1,53
Kanarska Ostrva 0,98 1,09 0,94
Kipar 1,40 1,42 1,41
Letonija 1,38 1,40 1,29
Lihtenštajn 1,53 1,55 1,55
Litvanija 1,25 1,31 1,14
Luksemburg 1,31 1,33 1,16
Makedonija 1,19 1,28 0,99
Malta 1,48 - 1,35
Maðarska 1,31 1,36 1,31
Moldavija 1,02 - 0,89
Monako 1,51 1,54 1,27
Nemaèka 1,52 *** - *** 1,41 ***
Norveška 1,86 1,88 1,70
Poljska 1,26 * 1,31 1,27
Portugalija 1,68 1,70 1,48
Rumunija 1,30 1,41 1,27
Rusija 0,68 0,71 0,60
Samnaun (Švajcarska) 1,09 1,22 1,10
San Marino 1,59 - 1,50
Slovenija 1,42 1,54 1,38
Slovaèka 1,45 1,48 1,27
Spanija (bez Kanarskih Ostrva) 1,39 1,62 1,28
Srbija i Crna Gora 1,36 1,41 1,30
Švajcarska 1,50 1,56 1,57
Svalbard i Jan Mayen - - -
Švedska 1,79 * - 1,85 *
Turska 1,22 1,87 1,11
Ukrajna 0,97 1,06 0,88
* Zvezdice (od 0 do 3) pokazuju koliko je pouzdana/ažurirana prikazana cena. Više zvezdica znači da su podaci pouzdani/ažurirani. Ranije unete cene su projekcije zasnovane na ponašanju cene u tekućem pretpostavljenom stanju. Bilo bi korisno videti ukupnu sliku na osnovu pojedinačnih izveštaja, naročito iz zabačenih mesta. Kliknite na ime države.

© by